תצפית #378461, אלת הכלאיים, 27 בדצמבר 2017

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

אלת הכלאיים
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
27 בדצמבר 2017
הגר לשנר
הר תבור
הר תבור
236647\732749