תצפית #378466, ולריינית זעירה, 20 בפברואר 2015

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

ולריינית זעירה
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
20 בפברואר 2015
דרור מלמד
פארק נחל גרר
162920\587424