תצפית #378467, אחילוף הנגב, 22 בנובמבר 2015

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

אחילוף הנגב
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
22 בנובמבר 2015
דר בן נתן
שמורת אירוס ירוחם
אירוס ירוחם
197495\547729צילומים

img of
img of
img of
img of