תצפית #378469, אחילוף הנגב, 9 בינואר 2017

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

אחילוף הנגב
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
9 בינואר 2017
מרב לבל
גן מקלט בממשית
ממשית
206232\548616


צילומים

img of