תצפית #378470, אירוס הסרגל, 30 בדצמבר 2017

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

אירוס הסרגל
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
30 בדצמבר 2017
יעל אורגד
יער הושעיה
228598\740511



צילומים

img of