תצפית #378472, עוזרר חד-גלעיני, 18 במאי 2016

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

עוזרר חד-גלעיני
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
18 במאי 2016
אורי פרגמן-ספיר
הר חרמונית
274467\787615צילומים

img of