תצפית #378475, ימון הקשקשים, 2 בדצמבר 2017

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

ימון הקשקשים
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
2 בדצמבר 2017
יובל ספיר
חוף קצא"א
193340\381778