תצפית #378476, סתוונית התשבץ, 17 בנובמבר 1992

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

סתוונית התשבץ
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
17 בנובמבר 1992
יובל ספיר
חלקת מעקב קשת
275997\765643