תצפית #378477, גומא שרוני, 3 במאי 1997

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

גומא שרוני
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
3 במאי 1997
יובל ספיר
שמורת האירוסים - נתניה
185141\688130