תצפית #383955, אירוס הביצות, 4 במרץ 2016

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

אירוס הביצות
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
4 במרץ 2016
מימי רון
אחו בנימינה
אחו בנימינה
196957\712255

צילומים

img of