תצפית #383957, באשן זהוב-פרחים, 9 במאי 2017

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

באשן זהוב-פרחים
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
9 במאי 2017
מימי רון
מסיב אילת
190291\380824

צילומים

img of