תצפית #383965, כדורן ענף, 16 בספטמבר 2015

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

כדורן ענף
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
16 בספטמבר 2015
מימי רון
אחו בנימינה
אחו בנימינה
197383\712105

צילומים

img of