תצפית #383966, ליסימכיה מסופקת, 16 בספטמבר 2015

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

ליסימכיה מסופקת
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
16 בספטמבר 2015
מימי רון
אחו בנימינה
אחו בנימינה
197351\712109

צילומים

img of
img of