תצפית #383967, כדורן ענף, 1 באפריל 2015

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

כדורן ענף
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
1 באפריל 2015
מימי רון
אחו בנימינה
אחו בנימינה
195517\711773

צילומים

img of