תצפית #383971, סמר קרקפתי, 23 במרץ 2015

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

סמר קרקפתי
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
23 במרץ 2015
מימי רון
אחו בנימינה
אחו בנימינה
196186\712010

צילומים

img of