תצפית #383972, קיצנית אשכולית, 16 בספטמבר 2015

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

קיצנית אשכולית
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
16 בספטמבר 2015
מימי רון
אחו בנימינה
אחו בנימינה
196367\712128

צילומים

img of