תצפית #383973, מורטיה קטנת-פרחים, 12 בפברואר 2018

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת מוצגת נקודה מקורבת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

מורטיה קטנת-פרחים
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
12 בפברואר 2018
גיל קופלוביץ
סלעי, בערוץ ואדי
נחל רודד
195937\388968 (נקודה מקורבת)
נצפה פרט בודד
צילומים

img of
img of