תצפית #384817, תורמוס שעיר, 12 במרץ 2018

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

תורמוס שעיר
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
12 במרץ 2018
איתם נוסבוים
בין האקליפטוסים
אחו בנימינה
196007\712995צילומים

img of