תצפית #384831, היפוכריס קרח, 2 במרץ 2018

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

היפוכריס קרח
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
2 במרץ 2018
נעם שגב
חול מיוצב
שיטה מלבינה אשדוד
שיטה מלבינה-אשדוד
171506\638566


צילומים

img of