תצפית #385049, צורית חופית, 2 באפריל 2018

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

צורית חופית
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
2 באפריל 2018
דר בן נתן
סלעים בצל יער אורנים
הגלבוע, הר שאול
235641\715505


צילומים

img of
img of