תצפית #385050, מרווה כחולה, 10 באפריל 2018

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

מרווה כחולה
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
10 באפריל 2018
סיקו בכור
טרה רוסה בחורש
הר אדיר
הר מירון
234891\770935
כנראה מהמרוות שנזרעו באתר הזה
צילומים

img of