תצפית #385051, מירונית סרגלית, 6 באפריל 2018

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת מוצגת נקודה מקורבת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

מירונית סרגלית
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
6 באפריל 2018
גדעון סגלי
שולי חורש
הר הלל
הר מירון
239361\762567 (נקודה מקורבת)