תצפית #385052, לוידיה אדמדמת, 9 באפריל 2018

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

לוידיה אדמדמת
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
9 באפריל 2018
אסף סלע
275156\801098

צילומים

img of