תצפית #385053, ולרינית הקרין, 9 באפריל 2018

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת מוצגת נקודה מקורבת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

ולרינית הקרין
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
9 באפריל 2018
סיקו בכור
בתה, דרדרת קירטונית
244623\772551 (נקודה מקורבת)
צילומים

img of
img of