תצפית #385057, קצח זעיר-פרחים, 11 באפריל 2018

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

קצח זעיר-פרחים
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
11 באפריל 2018
עמית מנדלסון
מדרון לס
נחל בוהו
159394\592916
הנחל נסקר לאורך תחום העיר נתיבות, קצח אותר רק בנקודה זו.

צילומים

img of