תצפית #385058, חופית נמוכה, 11 באפריל 2018

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

חופית נמוכה
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
11 באפריל 2018
יעל אורגד
מצוק כורכר
מצוק גן העצמאות
178456\666454
הייתי רק כמה דקות, ראיתי שני פרטים ונאלצתי ללכת. סביר להניח שהיו פרטים נוספים...צילומים

img of