תצפית #385060, טופח חד-שנתי, 12 באפריל 2018

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

טופח חד-שנתי
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
12 באפריל 2018
סיקו בכור
אדמה אלוביאלית, שולי אזור מוצף בחורף
צפונית לחצרות יסף
207629\763401
צילומים

img of