תצפית #385062, פשתנית קטנת-פרחים, 13 באפריל 2018

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

פשתנית קטנת-פרחים
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
13 באפריל 2018
איתי נחשון
חפיר המקיף את הר בנטל
הר בנטל
הר אביטל - הר בנטל
273871\781407
רק חמישה פרטים בפריחה, מאות צמחים יבשים אחרי פיזור זרעיםצילומים

img of
img of