תצפית #385063, מיאגרון אזון, 14 באפריל 2018

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

מיאגרון אזון
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
14 באפריל 2018
אלי ליבנה
בית גידול לח
נס ציונה עיינות חלקה 20
177898\646578
צילומים

img of