תצפית #385066, מרוות אייג, 14 באפריל 2018

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

מרוות אייג
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
14 באפריל 2018
דליה בונס
שטח מובר ליד מטע זיתים
צומת גולני
238895\743938