תצפית #385156, געדה זעירת-פרחים, 7 במאי 2018

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

געדה זעירת-פרחים
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
7 במאי 2018
אורי פרגמן-ספיר
שרידי צומח עשבוני עם שיחים, ביער נטוע צעיר
יער מבוא חמה צפונית לעין תאופיק
260873\735288

צילומים

img of