תצפית #385157, ורבורגינת פקטורובסקי, 7 במאי 2018

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

ורבורגינת פקטורובסקי
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
7 במאי 2018
אורי פרגמן-ספיר
צומח עשבוני ביער איקליפטוס נטוע
יער מבוא חמה צפונית לעין תאופיק
260867\735360

צילומים

img of
img of