תצפית #385159, שלהבית הגלגל, 7 במאי 2018

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

שלהבית הגלגל
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
7 במאי 2018
אורי פרגמן-ספיר
צומח עשבוני על קרקע עמוקה ביער נטוע
יער עפולה עילית
228399\725343

צילומים

img of