תצפית #385160, טופח קסיוס, 7 במאי 2018

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

טופח קסיוס
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
7 במאי 2018
אורי פרגמן-ספיר
צומח עשבוני ביער איקליפטוס נטוע
חורשת עפולה עילית
229573\726367

צילומים

img of