תצפית #385161, בקית יזרעאל, 7 במאי 2018

דיווח נוכחות אוכלוסיה מועתקת מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

בקית יזרעאל
דיווח נוכחות
אוכלוסיה מועתקת
7 במאי 2018
אורי פרגמן-ספיר
צומח עשבוני ביער איקליפטוס נטוע
חורשת עפולה עילית
229523\726365
צילומים

img of