תצפית #385165, שלהבית הגלגל, 8 במאי 2018

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

שלהבית הגלגל
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
8 במאי 2018
יצחק כהן
שטח פתוח עם קרקע עמוקה ביער
יער יתיר
207442\583067
מספר רב של פרטים מוכלאים עם שלהבית קצרת שיניים
צילומים

img of
img of