תצפית #385166, דרדר אשקלון, 8 במאי 2018

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

דרדר אשקלון
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
8 במאי 2018
יצחק כהן
שולי דרך
יער יתיר
208800\584558צילומים

img of