תצפית #385168, ארביס נאה, 6 במאי 2018

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

ארביס נאה
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
6 במאי 2018
אבי בן-סידי
חורש אלון מצוי וער אציל
קרן ברתות מעל נחל כזיב
נחל כזיב
223013\771920
נמצאו כשלושה פרטים מפותחים בשלב הפרי, ומסביב שושנות עלים


צילומים

img of