תצפית #385169, יצהרון מכסיף, 6 במאי 2018

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

יצהרון מכסיף
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
6 במאי 2018
רון פרומקין
שדה בור
פתח תקווה, צפונית לספורטק
191574\666299
באזור הקרוב יש צמחי נוי ותרבות שונים.
צילומים

img of