תצפית #385171, דרדר אשקלון, 23 במאי 2005

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

דרדר אשקלון
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
23 במאי 2005
רון פרומקין
בתה סלעית
קרית ענבים
הרי יהודה
211883\635658צילומים

img of