תצפית #385174, שוש קרח, 12 באפריל 2013

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

שוש קרח
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
12 באפריל 2013
רון פרומקין
גדת נחל
מערבית לבית זרע
253314\733641צילומים

img of