תצפית #385176, הרדופנין מנוצה, 5 במאי 2018

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

הרדופנין מנוצה
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
5 במאי 2018
אבי בן-סידי
מדרון אבני מכוסה בדלילות ביער ספר הררי
ממזרח לבקעת מן, החרמון
החרמון
270941\799638


צילומים

img of