תצפית #385202, פעמונית דמשקאית, 27 במאי 2018

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת מוצגת נקודה מקורבת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

פעמונית דמשקאית
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
27 במאי 2018
רן לוטן
מצוק
נחל כלך
הר הכרמל
201958\738492 (נקודה מקורבת)צילומים

img of