תצפית #385212, מישויה פעמונית, 28 במאי 2018

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

מישויה פעמונית
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
28 במאי 2018
עירית צוק קובצ'י
מצוקון בשולי כביש
הר חלוץ
228796\761520
צילומים

img of