תצפית #385235, אלומית החורש, 24 במאי 2018

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

אלומית החורש
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
24 במאי 2018
יאיר אור
שולי חורש אלון מצוי מסלע טוף
לוע הר אביטל
הר אביטל - הר בנטל
274223\779687