תצפית #385237, אחילוף הנגב, 21 במרץ 2008

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

אחילוף הנגב
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
21 במרץ 2008
אורי פרגמן-ספיר
גבעול חול-לס
שמורת איריס ירוחם
אירוס ירוחם
197344\547436
צילומים

img of