תצפית #385238, נחלית השלוחות, 16 באוגוסט 2009

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

נחלית השלוחות
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
16 באוגוסט 2009
אורי פרגמן-ספיר
שולי מעיין
צומת מדג'דל שמס
271050\796110
צילומים

img of