תצפית #385239, לוענית גדולת-עלים, 6 ביוני 2018

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

לוענית גדולת-עלים
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
6 ביוני 2018
הגר לשנר
שולי תעלת מים זורמת בצל חלקי של אקליפטוס ותאנה
חניון ק"קל - דרדרה
260018\773033