תצפית #385242, ליסימכיה מסופקת, 7 ביוני 2018

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

ליסימכיה מסופקת
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
7 ביוני 2018
עירית צוק קובצ'י
גדת נחל
שמורת נחל שניר
258555\792979
ליד בריכת השכשוךצילומים

img of