תצפית #385243, מישויה פעמונית, 2 ביוני 2018

דיווח נוכחות אוכלוסיה טבעית מאושרת

השתמשו בכפתורי המפה להחלפת מפת הרקע ושינוי ההגדלה

פרטי התצפית

מישויה פעמונית
דיווח נוכחות
אוכלוסיה טבעית
2 ביוני 2018
שי פלדמן
210062\709346צילומים

img of